Η Federal Reserve σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά τα αμερικανικά επιτόκια έτσι ώστε να διασφαλίσει την υγιή ανάπτυξη.