Κατά των μεταρρυθμίσεων της ευρωζώνης η Γερμανία. “Δεν είναι ρεαλιστικό αυτόν τον καιρό”.