Πελάτες

H OneTax συνεργάζεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και του εμπορίου, τόσο στον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα.