Τι βλέπει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μαζικές πωλήσεις από τα hedge funds.