Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Η Εταιρία

Η OneTax δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά και περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη. Η OneTax συγκεντρώνοντας την πολύπλευρη και πολυετή εμπειρία των στελεχών της και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της OneTax εστιάζουν στις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και των ανθρώπων πίσω από αυτές , προετοιμάζοντας, συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καθημερινών επιχειρηματικών προκλήσεων.

Στην OneTax στοχεύουμε:

  • Στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, παρέχοντας βέλτιστες επιχειρηματικές λύσεις με άριστα αποτελέσματα.
  • Στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας των οικονομικών μεγεθών των πελατών μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση και την πρόσδοση πραγματικής αξίας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.
  • Στην δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος υπεροχής και ευημερίας των επιχειρήσεων και των ανθρώπων πίσω από αυτές.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές φοροτεχνικές-λογιστικές εταιρείες, η OneTax:

  • Ταυτίζει τους στόχους της με τους στόχους των συνεργατών της με στόχο την διαρκή δέσμευση για την ικανοποίησή τους.
  • Υιοθετεί μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της υποστηρίζοντάς τους σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών τους.
  • Στοχεύει και επιτυγχάνει άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα που οδηγούν στην μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη επιτυχία.
  • Λειτουργεί με επίκεντρο το επιχειρείν των συνεργατών της
  • Δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους συνεργάτες της, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.

Η OneΤax αποτελεί την απάντηση στην απαίτηση παροχής υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας, σε μια εποχή που η συνδυαστική εφαρμογή εξειδικευμένης γνώσης, αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις.

Η Εταιρία
Σκοπός
Άνθρωποι και Αξίες