Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ επεσήμαναν την ανάγκη εντοπισμού των αιτιών που οδηγούν σε αυτή την αποτυχία.