Οι Υπηρεσίες μας

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η OneTax αναλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των λογιστηρίων της επιχείρησης σας, την εύρυθμη λειτουργία της και σας παρέχει ένα σύνολο εξιδεικευμένων λογιστικών υπηρεσιών.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η εμπειρία και τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της OneTax, μας επιτρέπει να σταθούμε κοντά στους πελάτες μας αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε συμβουλευτικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Στόχος μας είναι να δώσουμε στους πελάτες μας μια σαφή εικόνα για την εταιρική στρατηγική τους, τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις οικονομικές εκθέσεις.

Οι πελάτες μας