Φορολογικός – ασφαλιστικός οδηγός, ο οποίος δημιουργήθηκε από την OneTax για την Οδοντιατρική Ομοσπονδία