Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν σε δήθεν περικοπές προνοιακών επιδομάτων, κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίζουν τα εξής:

Η δημιουργία Ενιαίας Αρχής Διαχείρισης και Απονομής των Προνοιακών Επιδομάτων έχει στόχο να απονέμονται, πλέον, τα προνοιακά επιδόματα με τρόπο ενιαίο, απόλυτα διαφανή, αδιάβλητο και αντικειμενικό και να πληρώνονται όλοι οι δικαιούχοι του ιδίου προνοιακού επιδόματος ταυτόχρονα και ει δυνατόν σε μηνιαία βάση, ώστε να πάψει επιτέλους η αγωνία και ταλαιπωρία του πολίτη για το πότε θα μπορέσει να πάρει το επίδομα που του έχει εγκριθεί. Στόχος είναι, επίσης, να ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις σε υπηρεσίες και φορείς και βεβαίως να σταματήσει η ταλαιπωρία, σωματική και ψυχική, που αυτές συνεπάγονται.

Η Ενιαία Αρχή Διαχείρισης και Απονομής Προνοιακών Επιδομάτων θα υποστηριχθεί από το τμήμα του ΟΓΑ που δεν ενσωματώθηκε στον ΕΦΚΑ και που με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαθέτει, πλέον, σημαντική εμπειρία στην απόδοση προνοιακών επιδομάτων. Ο ΟΓΑ βρίσκεται σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) και επεξεργάζονται το σχέδιο για την αναγκαία και εκ βάθρων αλλαγή της διαδικασίας έγκρισης και απονομής των προνοιακών επιδομάτων.

Όλα τα επίλεκτα μέλη της Υπηρεσίας Πληροφορικής του ΟΓΑ θα συνεργαστούν με την ΗΔΙΚΑ, που έχει σχεδιάσει το ΚΕΑ, ώστε να υπάρξει αυτό το νέο πρόγραμμα, το οποίο ελπίζουμε να τρέξει από 1-1-2018 για όλα τα επιδόματα.

Περαιτέρω διευκρινίζουμε:

-Δεν θα γίνει καμιά περικοπή στο συνολικό ποσό των 650.000.000 ευρώ, που πληρώνεται κάθε χρόνο από τον ΟΓΑ για τα οικογενειακά επιδόματα. Αντίθετα, όπως είναι γνωστό, προστέθηκαν και 260.000.000 ευρώ επιπλέον των 650 εκατ. για το 2019, στα αντίμετρα έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα επιδόματα για το 1ο και το 2ο παιδί, που σήμερα είναι πολύ χαμηλά.  

-Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν στην αναζήτηση από τον ΟΓΑ αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τις προκαταβολές της α’ δόσης οικογενειακών επιδομάτων παλαιότερων ετών, σημειώνουμε ότι ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Στυλιανός Πλιάκης, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου επανέλαβε όσα έχουν ήδη από προηγούμενες ανακοινώσεις του Οργανισμού γνωστοποιηθεί. Ότι δηλαδή από τις πληρωμές των προκαταβολών παλαιότερων ετών (από το 2013 και εντεύθεν) έχει συσσωρευτεί ποσό περίπου 12 εκατ. ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τα ποσά αυτά ο ΟΓΑ υποχρεούται να αναζητήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι οποίες άλλωστε είναι πάγιες για όλους τους δημόσιους οργανισμούς.
      
Η εν λόγω αναζήτηση είναι προφανές πως δεν είναι άμεση  αλλά και σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους ώστε να μην επιβαρυνθούν πολίτες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και θα εξαντληθεί κάθε περιθώριο για ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Συνεπώς δεν υφίσταται κανένα αίτημα του ΟΓΑ για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ή προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία.

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35832