Χωρίς συμφωνία τελείωσε το Eurogroup – Νέα συζήτηση για το χρέος τον Ιούνιο

Εφαρμογή στο Κ.Ε.Φ. της Α.Α.Δ.Ε για την ενημέρωση των αγροτών ως προς την διαδικασία επιστροφής Ε.Φ.Κ. πετρελαίου

Ε.Φ.Κ.Α.: Προθεσμία πληρωμής εισφορών Απριλίου 2017 μη μισθωτών ασφαλισμένων

Εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση στον ΕΦΚΑ από τους δικηγορικούς συλλόγους.

Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παροχής υπηρεσιών φόρτωσης, εκφόρτωσης του φορτίου πλοίου και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε προγενέστερο στάδιο των υπηρεσιών αυτών

Άρθρα Μερική απασχόληση – Προσωρινή πρόσθετη απασχόληση

Αίτημα Π.Ο.Ο.Ε.Ε. Ελλάδας για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών – άρθρου 57 ν. 4446/2016

Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Μεταφορά καταληκτικής ημ/νίας ν. 4446/2016 και ημ/νίας αναφοράς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 151 ΕΞ 20.1.2017  – Aπομείωση των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 187 ΕΞ 21.2.2017 – Λογιστική απεικόνιση εγγραφών διαγραφής χρέους δυνάμει δικαστικής απόφασης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 258 ΕΞ 21.2.2017 – Η έννοια των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε σχέση με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35098