Παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου για τα ανασφάλιστα Ι.Χ.

Μέχρι 31/7 χωρίς κυρώσεις οι Α.Π.Δ. (1-5/2017) για τους έμμισθους δικηγόρους (Ε.Φ.Κ.Α. εγκύκλιος 28) – Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 28/2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

Μέρος 2ο: Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: «Αναγκαία η παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογικών δηλώσεων»Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.: Αίτημα παράτασης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35565