Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».

Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


 

 

 

Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

[ Πίνακας της συγχωριανής μου ( εκ Ριόλου Αχαΐας ορμώμενης ) Ιωάννας Γ. Καλλιμάνη ]

 

 

 

⥢⥤

 

«O πατέρας μου μού έλεγε: «Παιδί μου, αυτό που έχουμε είναι από εδώ μέχρι εκεί. Ό,τι έχεις, λοιπόν, να το χαίρεσαι και να το απολαμβάνεις». Η απόλαυση είναι μια πραγματικά ουσιαστική λέξη. Σε αντίθεση με την ευτυχία, η οποία είναι φευγάτη, στιγμιαία.. …».

«Θεωρώ πως είμαστε από γεννησιμιού μας δραπέτες. Γεννιόμαστε δραπετεύοντας από τη μήτρα της μάνας μας και ζούμε δραπετεύοντας από τον θάνατο. Σκανταλιάρηδες και σκασιάρχες εκ προοιμίου, λοιπόν. …… Γι’ αυτό, το ‘δραπετεύω’ μου ασκεί διαχρονικά μια μαγεία και έλξη».

«Για να είναι κανείς ευτυχισμένος, πρέπει να του λείπουν μερικά data. Καμιά φορά δε, μπορεί να αφήνουμε εσκεμμένα απ’ έξω μερικά data, για να νιώσουμε κάποια στιγμιαία ευτυχία».

[Περισσότερα από την συνέντευξη : «Από το Α έως το Ω: Δημήτρης Νανόπουλος » , στο τέλος του «Σχολίου» ]
 

 

⥢⥤

 

Πολύς λόγος γίνεται για τον « Πίνακα Κ » ( γνωστός και με διάφορα προσωνύμια ) και καθόλου για τον «Πίνακα Ω», ο οποίος βέβαια βρίσκεται «έξω», από το φορολογικό έντυπο Ε3 ή  άλλα φορολογικά έντυπα. Ο «Πίνακας Ω» (προσωπικός και άρα με αρκετές παραλλαγές για τον καθένα μας ) . Παραθέτουμε ένα «υπόδειγμα» του

 

 

Εν αντιθέσει με τον « Πίνακα Κ », για τον  «Πίνακα Ω», «κυκλοφορούν» αρκετές ερμηνευτικές, από «υπαίθριους μυαλοπώληδες» ( σαν και του λόγου μου ), συν αυτούς του περίγυρού μας και των «ξερόλων» του f/b . Σημαντικές όμως, για το θέμα  «ερμηνευτικές» μπορείτε να δείτε στο τέλος του «Σχολίου».

 

 

⥢⥤

 

Τα Briefing της εβδομάδας

01-06-2017 Το briefing της ημέρας – Υποβολή δήλωσης συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία, Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κ.ά. (01.06.2017)

31-05-2017 Το briefing της ημέρας – Σχετικά με τη παράταση για τα αδήλωτα εισοδήματα και τις δηλώσεις. Οδηγίες συμπλήρωσης Ν για επενδυτικό νόμο – κ.ά. (31.05.2017)

30-05-2017 Το briefing της ημέρας – Κατάθεση τροπολογίας για την παράταση διατάξεων για τα αδήλωτα εισοδήματα (ν.4446/2016), τρόπος καταβολής μισθοδοσίας από 1.6.2017 και μετά κ.ά. (30.05.2017)

29-05-2017 Το briefing της ημέρας – Ο χρόνος έκπτωσης δαπάνης από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, η φορολογία εισοδήματος και η διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. με πρακτικό παράδειγμα κ.ά. (29.05.2017)

 

⥢⥤

 

 

Ι. Τα σπουδαιότερα της περασμένης εβδομάδας.

1. Το «Νιοστό»  Πολυνομοσχέδιο της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας (*) και οι πολλαπλές τροπολογίες του .

[(*) : ονομάζεται η περίοδος διακυβέρνησης του Ελληνικού κράτους από τη μεταπολίτευση (1974) μέχρι σήμερα ]


Το σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση – Σχέδιο νόμου : «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»


Περιέχει :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

[ «αυτόματη ανταλλαγή»: η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών-μελών στο οικείο κράτος-μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και ανά προκαθορισμένα τακτά διαστήματα.]

Σε λίγο η έκφραση : «αυτός την «πάτησε» από  «αυτόματη ανταλλαγή», θα είναι συνηθισμένη ». 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ :
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 7. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

Θεσπίζεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του Φ. Π. Α.  που αναλογεί και έχει εκπεσθεί ως φόρος εισροών κατά την παραγωγή ή απόκτηση, των ειδών σίτισης που διαθέτει άνευ ανταλλάγματος υποκείμενος στο ΦΠΑ για την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων στα πλαίσια αντιμετώπισης προβλημάτων ανθρωπιστικής κρίσης.

    [ Δείτε πιο κάτω σχετικά με το Φ.Π.Α στις « εκκαθαρίσεις» των Αγροτών ]


Άρθρο 8. Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Γίνεται ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης των κατασχεθέντων από οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, μεταφορικών μέσων, εμπορευματοκιβωτίων και μηχανημάτων έργου.

Άρθρο 10. Φορολογικές διατάξεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο.& Κ.)

     Οι άμεσες θυγατρικές της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.», θεωρείται ότι έχουν περαιώσει οριστικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις αντίστοιχες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη κατά τα οποία ενέπιπταν στις προαναφερόμενες διατάξεις εφόσον στα ετήσια φορολογικά πιστοποιητικά των Ορκωτών, που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν, δεν υπάρχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις στα ως άνω φορολογικά πιστοποιητικά, ο φορολογικός έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις παραβάσεις αυτές………….


Άρθρο 12. Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

    Η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται αναδρομική φορολογική επιβάρυνση του φορολογουμένου.

   Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. να μπορεί να ορίζει με απόφασή του κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν στην Α.Α.Δ.Ε., χωρίς άλλη διοικητική ενέργεια, πληροφορίες για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στην ελεγκτική διαδικασία.

    Δίδεται η  δυνατότητα στην Α.Α.Δ.Ε., να συλλέγει πληροφορίες για τους φορολογούμενους από τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο.

    Προστίθενται νέες περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων και αντίστοιχες κυρώσεις στο άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση ή λήψη παραστατικών, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, καθώς και για τη διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης για τα οποία υπάρχει σχετική υποχρέωση από τις διατάξεις του ν. 4308/2014.

    Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προστίθεται νέα περίπτωση διαδικαστικής παράβασης και αντίστοιχης κύρωσης στο άρθρο 54 του ΚΦΔ, για τη μη εξόφληση από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.


Άρθρο 13. Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων

      Ο σύνδικος της πτώχευσης δεν είναι πλέον υποκείμενος στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., παραμένει όμως υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων στο όνομα του πτωχού ο οποίος  βαρύνεται με το φόρο που αναλογεί στην ακίνητη περιουσία του.

     Παρατείνεται για δύο έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων.


Άρθρο 14. Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, κ.λπ

  Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της απαλλαγής από το φόρο για την αιτία θανάτου απόκτηση πρώτης κατοικίας και καταλαμβάνει πλέον αυτή τους Έλληνες τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε. Ε. και τους υπηκόους των χωρών του Ε.Ο.Χ., κατοίκους Ελλάδος και μη.


Άρθρο 15. Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής ειδικής δήλωσης εισφοράς από εταιρείες του άρθρου 25 του ν.
27/1975

   Οι υπόχρεες σε καταβολή της ως άνω εισφοράς επιχειρήσεις για το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα της οκταετίας 2012-2019, υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία τους ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου κάθε φορά έτους. Κατ’ εξαίρεση η δήλωση της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος για το έτος 2016 υποβάλλεται μέχρι το τέλος Ιουνίου του έτους 2017.»


Άρθρο 16. Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.
2238/1994 [ Ναι σωστά διαβάζετε ]

   Στο τέλος της περίπτ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), όπως αυτό ίσχυε, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η πώληση ή η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την επιβολή φόρου υπεραξίας.» 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του ν. 2238/1994.

Άρθρο 17. Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ακινήτων

     Δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση δικαιολογητικών για τα ακίνητα των οποίων οι άδειες ανέγερσης εκδόθηκαν μέχρι 31/12/1994 .

Άρθρο 21. Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3606/2007

   Αφορά την «Ειδική εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ»

 

Επίσης δείτε κατωτέρω τις τροπολογίες :

α) Για τα αδήλωτα εισοδήματα,
β)
Για την εξομοίωση, ως προς τη μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές για τεχνικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και αμοιβές διοίκησης νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, με φορολογική κατοικία στην ΕΕ ή τον ΕΟΧ με αυτά που έχουν τη φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.  
γ)
Απευθείας μίσθωση τμήματος ακινήτου από ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωματεία και  
δ)
Για τους Αγρότες .

 

 

 Οι διευκρινήσεις

Νέες διευκρινίσεις επί του φορολογικού νομοσχεδίου από την Υφυπ. Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου.   

Αικ. Παπανάτσιου: Διευκρινίσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Πρακτικά από την ομιλία της Υφ. Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση του ν/σ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»

 

 

Η παράταση  έως 30.9.2017, για «την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων»

 

Αναλυτικά οι αλλαγές για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων που προβλέπει η τροπολογία

Παράταση για την ένταξη στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 έως 30.9.2017.

►  Αναπροσαρμογή των κατά περίπτωση ποσοστών πρόσθετων φόρων. Για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τις 31.3.2017 και μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) δώδεκα τοις εκατό (12%) του κυρίου φόρου.

  Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει δηλώσεις για τα φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στη σχετική εντολή και μετά την πάροδο των ενενήντα (90) ημερών και μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 57. Για δηλώσεις υποβαλλόμενες σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%)   δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) του κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα δήλωση δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, και σε τριάντα τοις εκατό (30%) τριάντα έξι τοις εκατό (36%) του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός.

 

Για το ίδιο θέμα δείτε :

(Video) Παράταση για τα αδήλωτα εισοδήματα με τροπολογία

Αυτή είναι η τροπολογία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων. Ποιες είναι οι νέες προσαυξήσεις

«Θετική ανταπόκριση στο αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του ν. 4446/2016»

 

 

Μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για αμοιβές τεχνικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, αμοιβών διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

Απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου των αμοιβών … που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ., τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω της μόνιμης εγκατάστασής τους…

 

 

Οι αντιδράσεις

 

Η Ε.Σ.Ε.Ε. δηλώνει δυσφορία για τις αλλεπάλληλες αλλαγές και τα πρόσθετα μέτρα του συμπληρωματικού φορολογικού νομοσχεδίου

• Στο πλαίσιο περιορισμού της χρήσης μετρητών, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση για τη μη εξόφληση από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών (πωλήσεις σε ιδιώτες).

• Τα νέα πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), αναφορικά με τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή την έκδοση ανακριβών παραστατικών για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, όπως επίσης και για τη μη τήρηση στοιχείων διακίνησης, ορίζονται στα 500 € ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων και στα 1.000 € για όσους τηρούν διπλογραφικά.

• Η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο αφού, όπως ορίζεται, τα πρόσωπα που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο υποχρεούνται να παρέχουν στην ΑΑΔΕ πληροφορίες όχι μόνο για οικονομικές συναλλαγές τους με τους φορολογουμένους αλλά και για οικονομικές συναλλαγές των φορολογούμενων που διεξάγονται μέσω αυτών [ Για το θέμα αυτό δείτε και Επιστολή Β. Αλεξανδρή στον υπουργό Δικαιοσύνης για άμεση απόσυρση διάταξης νομοσχεδίου που καταργεί το δικηγορικό απόρρητο ].

 

⥢⥤

 

2. Φορολογικές Δηλώσεις  – Επισημάνσεις.

 

Φυσικά Πρόσωπα

Α. Παπανάτσιου: «Δεν υπάρχουν σκέψεις για παράταση των φορολογικών δηλώσεων αυτή τη στιγμή». Τι ξέχασε να αναφέρει η Υφυπουργός

Με τις δηλώσεις της κας Υφυπουργού, επιβεβαιώνεται ότι  και εφέτος θα έχουμε την ίδια πορεία στο «Χρονοδιάγραμμα Δηλώσεων και Προθεσμιών» των Φορολογικών Δηλώσεων. Δηλαδή :

(1) Δήλωση αρμοδίων περί μη παράτασης  (2)  Παράταση  έως 15/7/2017  και (3 ) Ανοιχτό σύστημα έως τέλος ( περίπου ) Ιουλίου ( Με βάση την γενική φορολογική αρχή : « Οι προθεσμίες τέλους των Δηλώσεων και της Πληρωμής της πρώτης δόσης τείνουν να συμπίπτουν » ) .  

 

Με  επιστολή της η  Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζητά : Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 

Όμως τα θέματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, όπως ενδεικτικά με τους κωδικούς 037 και 021 που αφορούν την εκκαθάριση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, και άλλα θέματα ενημέρωσης στοιχείων του Ε1 καθώς και το γεγονός ότι το Έντυπο Ν δεν έχει εναρμονιστεί με τις νέες αλλαγές του εντύπου και της απεικόνισης του νέου τρόπου υπολογισμού των δόσεων, δεν έχουν επιτρέψει μέχρι τώρα την ομαλή διεξαγωγή της υποβολής τόσο των Φυσικών Προσώπων όσο και των Νομικών Οντοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., – δεδομένου ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος (ημερομηνία πληρωμής πρώτης δόσης: 31/7) – θεωρεί ότι πρέπει να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία των Φορολογικών Δηλώσεων των Φυσικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων στις 26 Ιουλίου 2017.

 

 

 

Άρθρα : (Upd) Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016Χρηστικό άρθρο της Ειρήνης Νικ. Λιαπάτη. Λογίστρια – φοροτεχνικός Μέλος της επιστημονικής ομάδας του taxheaven.

 

 

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάιος 2017)

[ΕΠΙΛΟΓΗ]

 

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
5. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν προκειμένου να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες;…… [Δείτε στο «Εγχειρίδιο» αναλυτικά]

6. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν προκειμένου να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος για δωρεές και ποια για πολιτιστικές χορηγίες;……… [Δείτε στο «Εγχειρίδιο» αναλυτικά]

11. Πώς αποδεικνύεται ότι ένα ακίνητο παρέμεινε κενό;
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει στο Έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητό του ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μέσα στην κρινόμενη περίοδο, φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινόχρηστων κ.λπ.), από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη χρονικό διάστημα.
12. Πώς φορολογούνται εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή;….. [Δείτε στο «Εγχειρίδιο» αναλυτικά]

20. …ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τα εισοδήματα από μεταβίβαση κεφαλαίου φορολογούνται με συντελεστή 15%. Η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακινήτων έχει ανασταλεί μέχρι την 31/12/2017. [ Σημ, :  Προσοχή μην ξεχάσετε να δηλώσετε το κέρδος σε περίπτωση που έχετε πώληση μετοχών ή τεκμήριο σε περίπτωση αγοράς ]

 

 

 

 

Νομικά Πρόσωπα

 

Άρθρα : Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. – ΣΟΛ Α.Ε. του Λογοθέτη Γλέζου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή .[Εξαιρετικό άρθρο με Πρακτικό παράδειγμα ]

 

 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου «Ν» για επενδυτικούς φορείς που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/04

 

2. Ο κωδικός 045 του εντύπου Ν προορίζεται αποκλειστικά για την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού που σχηματίζεται βάσει των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή από τη χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής. Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να καταχωρούνται στον ανωτέρο κωδικό ποσά αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίζονται βάσει λοιπών διατάξεων του ν.3299/2004, και ειδικότερα ποσά επιχορηγήσεων που εμφανίζονται σε λογαριασμούς αφορολόγητου αποθεματικού δυνάμει της παρ.6 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

 

 

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάιος 2017)

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ]

IΧ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2. Πως αποσβένονται κάποια πάγια που δεν ορίζεται συντελεστής απόσβεσης
Για κάθε πάγιο που δεν ορίζεται συντελεστής απόσβεσης, ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος των «λοιπών πάγιων στοιχείων», δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) και όχι εκείνος που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού.
5. Πως αποσβένονται τα πάγια όταν χρησιμοποιούνται για ημέρες λιγότερες του μηνός
Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο. Σε περίπτωση πώλησης / διαγραφής του παγίου πριν από την ολοσχερή απόσβεσή του, διενεργούνται αποσβέσεις μέχρι και τον τελευταίο μήνα που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς να ενδιαφέρει ο αριθμός των ημερών που χρησιμοποιήθηκε τον μήνα αυτό.
6. Σε ποιο φορολογικό έτος λαμβάνει χώρα η εφάπαξ απόσβεση περιουσιακού στοιχείου με αξία μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ
Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε. Επομένως, σε περίπτωση αγοράς παγίου περιουσιακού στοιχείου με αξία μικρότερη των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ τον Δεκέμβριο 2016, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεσθεί εξ’ ολοκλήρου εντός του φορολογικού έτους 2016.

 

 

Ο χρόνος έκπτωσης δαπάνης από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας – Τι δεν θεωρείται ως συνεχιζόμενη υπηρεσία και οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

 

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις διατάξεις του ν. 4172/2013, και ειδικότερα τις γενικές αρχές που καθιερώνονται από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 21-28 και 47 (Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα), η βάση για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών μιας οντότητας είναι η αρχή του δεδουλευμένου, όπως αυτή εξειδικεύεται κατά τους λογιστικούς κανόνες. …. Συνεπώς, η θέση της φορολογικής διοίκησης για την έκπτωση των δαπανών συνεχιζόμενης υπηρεσίας στο χρόνο στον οποίο ολοκληρώνεται και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού δικαιολογητικού, δεν μπορεί να έχει εφαρμογή για την περίπτωση των δαπανών ηλεκτρικής, θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδατος και παρόμοιων αγαθών. Έχει ωστόσο εφαρμογή στην περίπτωση συναλλαγών που αφορούν υπηρεσίες κατά την έννοια του νόμου, όπως οι τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες κτλ. … Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η ρύθμιση της ΠΟΛ.1094/30.6.2016 περί έκπτωσης των δαπανών συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας, δημιουργεί, άνευ λόγου και οποιουδήποτε ουσιαστικού δημοσιονομικού οφέλους, διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης. Δηλαδή, οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε πρόσθετο γραφειοκρατικό κόστος. Η αναγνώριση τέτοιων διαφορών είναι αναπόφευκτη, ιδίως για εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν σημαντικές δαπάνες για τέτοιες υπηρεσίες, ενώ η καθιερωμένη διαχρονικά πρακτική (και με βάση τις διατάξεις τον 4172/2013), είναι η αναγνώριση των δαπανών βάσει της αρχής του δεδουλευμένου…. Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι η φορολογική διοίκηση έχει ήδη δεχθεί ερμηνευτικά σε ορισμένες περιπτώσεις την παρέκκλιση από την αρχή του δεδουλευμένου, κρίνεται σκόπιμο να γίνει επίσημα δεκτό, κάτι που ενδεχομένως γίνεται στην πράξη, ότι τέτοιας φύσεως παραστατικά μέχρι ενός ορισμένου ποσού (π.χ. μέχρι 300 ή 500 ευρώ) μπορεί να εκπίπτουν στο χρόνο έκδοσής τους, εφόσον η μέθοδος αυτή ακολουθείται παγίως. ..

 

Η « ανούσια» τακτική της Φορολογικής Διοίκησης, να διαφοροποιείται από την « αρχή του δεδουλευμένου », προκαλεί σπατάλη αμέτρητων εργατοωρών και μεγαλύτερη ανάγκη σύνταξης του «θρυλικού» πλέον « Πίνακα Κ ». Σε συνδυασμό δε, με τις «ομιχλώδεις» εγκύκλιους, οδηγεί Λογιστές και Επιχειρήσεις στο : « ότι και να κάνουν μπορεί να είναι λάθος».

 [ «Παραφράζοντας» τον ΑΡΚΑ ]

 

 

Θέλω να προσθέσω στο άρθρο μου :  Ο «αχρείαστος» «Πίνακας Κ» και η «περιπέτεια» της τοποθέτησης των «Λογιστικών αναμορφώσεων» στα φορολογικά έντυπα, και ορισμένες εικόνες.

Και επειδή μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, παραθέτω 3.000 λέξεις :

 

⥢⥤

 

3. Η Εποχή των «Ρυθμίσεων» και των « Συμβιβασμών» –  Εξωδικαστικός Συμβιβασμός ( Ν. 4469/2017  ) και  Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

 

Ν. 4469/2017 

Άρθρα. «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» – Μια πρώτη εποπτική προσέγγιση, του Κωνσταντίνου Ντζούφα, Δικηγόρου.

… Από  πλευράς χρονικής οριοθέτησης  των οφειλών περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και τις 31.12.2016, πράγμα που σημαίνει ότι οι οφειλές που δημιουργούνται μετά το χρονικό αυτό ορόσημο δεν εντάσσονται στην διαδικασία αυτή. Επιπρόσθετα οι οφειλές αυτές μπορεί να  αφορούν ως είθισται σε οφειλές από δάνεια ή πιστώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, οπότε είτε πρέπει να τελούν ήδη σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την  31.12.2016 είτε να έχουν καταστεί αντικείμενο ρύθμισης από τις 1.7.2016 και εντεύθεν. Εντάσσονται επίσης ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ακόμα και προς τους ΟΤΑ, εφόσον έχουν βεβαιωθεί, ενώ μπορούν να ενταχθούν και οφειλές προς τρίτους (π.χ. προμηθευτές) για τις οποίες υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις  ή έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή απορρέουν από σφραγισμένες επιταγές. … Oι ομοιότητες με την άμεση συμφωνία προς επικύρωση (prepackaged plan) που προβλέπεται στον Πτωχευτικό Κώδικα ως προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης είναι πολλές, ωστόσο παρά την πιθανή αλληλοεπικάλυψη σε πολλά πεδία, αναγνωρίζεται στην περίπτωση του εξωδικαστικού μηχανισμού  η πρoώθηση  του συντονιστικού ρόλου για συνεννόηση των πιστωτών, η μεγαλύτερη διαφάνεια της διαδικασίας σε σχέση  με την άμεση συμφωνία προς επικύρωση,  και η ξεκάθαρη ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των εγγυητών κατά κανόνα,  όπως και των συνοφειλετών. ..

 

Επίσης δείτε και το παλιότερο :  31 ερωτήσεις-απαντήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών – Ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Β.Ε.Π.

 

 

Ρόλο των επιμελητηρίων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ζητά το Β.Ε.Θ.

« ..H επιχείρηση με τους κωδικούς που έχει στο taxisnet μπαίνει στην πλατφόρμα που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στη Γραμματεία και επισυνάπτει όλα τα χρέη είτε αφορούν τράπεζες, δημόσιο, εφορία, τελωνείο, ασφαλιστικά ταμεία, δήμοι, προμηθευτές. Στη συνέχεια, η υπόθεση ανατίθεται σε έναν συντονιστή, που κατά βάση είναι ένας διαμεσολαβητής από το αντίστοιχο μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο διαμεσολαβητής ειδοποιεί όλους τους πιστωτές, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν πως η επιχείρηση θα παραμείνει ανοιχτή» ανέφερε ο κ. Κουρμούσης.
Ακολουθεί εν συνεχεία διαπραγμάτευση για το τι πρέπει να πληρώνει ο οφειλέτης στον κάθε έναν από τους πιστωτές, ψηφίζουν και εφόσον το 60% συμφωνεί σε μια λύση, αυτομάτως υπογράφουν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιχείρηση να γνωρίζει το τι πρέπει να πληρώνει στον καθέναν. Εάν και εφόσον υπάρχουν ενστάσεις από κάποιους που διαφώνησαν, η επιχείρηση μπορεί εάν θέλει να απευθυνθεί στο δικαστήριο και να λάβει μια επικύρωση αυτής της απόφασης, ώστε να επιβληθεί πλέον και σε οποιονδήποτε έχει κάποια ένσταση. …..

 

 

Θ. Μητράκος (Υποδιοικητης ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ) : «Δύσκολη η αξιοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού από στρατηγικούς κακοπληρωτές»

 

 

Ν. 3869/2010

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάιος 2017)

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ]

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
41. Είναι δυνατή η υπαγωγή οφειλών προς το Δημόσιο στη δικαστική διαδικασία του ν.
3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων);
Ναι, μετά από την τροποποίηση του ν. 3869/2010 (Α’ 130) με τον ν. 4336/2015 (Α’94), ο οφειλέτης φ.π. μπορεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, να περιλάβει στην αίτησή του προς το αρμόδιο Ειρηνοδικείο όχι μόνο οφειλές προς ιδιώτες, αλλά και οφειλές προς φορείς του Δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων και οφειλές που είναι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, με τις προβλεπόμενες στον νόμο εξαιρέσεις και υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλές προς φορείς του Δημόσιου τομέα δεν αποτελούν το σύνολο των χρεών του αιτούντος και υποβάλλονται στη δικαστική ρύθμιση από κοινού με τις οφειλές του προς ιδιώτες (άρθρο 1 του ν. 3869/2010). …

42. Μπορεί ο οφειλέτης να ζητήσει την υπαγωγή στη δικαστική διαδικασία του ν. 3869/2010 οφειλών του προς το Δημόσιο που, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, είναι ενταγμένες σε ισχύουσα ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής;
Ναι, ο νόμος παρέχει στον αιτούντα οφειλέτη τη δυνατότητα να επιλέξει, αν θα περιλάβει στην αίτησή του, κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010, βεβαιωμένες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης είναι ενταγμένες σε ισχύουσα ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, δηλαδή προβλέπεται δυνητική υπαγωγή των εν λόγω οφειλών στον νόμο. Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές του που τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου…..

 

⥢⥤

 

 

4.  Αγρότες [ Χαρακτηρισμός « Επαγγελματία Αγρότη» και « Φ.Π.Α Εκκαθάρισης» ] .

 

Φόρος Εισοδήματος

Περισσότεροι αγρότες θα δικαιούνται τη μείωση φόρου εισοδήματος και για το φορολογικό έτος 2016. Νέα σημαντική τροπολογία.

[Επισημαίνεται ότι η τροπολογία αυτή εάν ψηφιστεί ως έχει, θα επηρεάσει τις δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, αυτές δηλαδή που υποβάλλονται αυτή την χρονική περίοδο ]. 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (Α’ 167, το οποίο προστέθηκε με την περίπτ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής: «Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος τους, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως 150 ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ .»

Σύμφωνα με το Ν. 3874/2010 ( όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4389/2016 ) « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»,  Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης ( είτε ιδιοκτήτης, είτε μισθωτής ).

2) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του ( υπολογίζεται με βάση την δήλωση ΟΣΔΕ ( καλλιεργούμενες εκτάσεις και εκτροφή ζώων ).

[Σχετικά με τον προσδιορισμό δείτε :  Τροποποίηση της αριθμ. 169653/3.6.2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση» (Β΄1181/9.6.2011). – Φ.Ε.Κ  τ. Β΄- Αρ. Φύλλου 2386 – 3/8/2016.  ]

3) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του .

[ Σχετική η Κ.Υ.Α. Αριθ. 134430/4.3.2011 – Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος ]

4) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

[ Σημειώνουμε ότι : α)  Η προηγούμενη διατύπωση του Νόμου ( πριν το Ν. 4389/2016  )  ήταν : «αδ) Είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), εκτός αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, που προβλέπονται στις παραγράφους 4 (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW  )  και 5 ( νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα )  ή είναι δασεργάτης χωρίς ασφάλιση στον ΟΓΑ.» και
β)
  Σύμφωνα με την
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 157/2015  του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους : IV. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Εν όψει των προεκτεθέντων, το Δ’ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι: α) Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επαγγελματίας αγρότης, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 3874/2010, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%. β) Οι φοιτητές και οι στρατιώτες που υπηρετούν την στρατιωτική των θητεία, μπορούν, εφόσον έχουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματίες αγρότες.   ]

5) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.( Με την απόφαση Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017, διευκρινίστηκε ότι την προυπόθεση αυτή την έχουν και οι αγρότες του κανονικού και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος )

Επίσης σύμφωνα μα την Αρ. πρωτ.: 134416/14.2.2011 , ΑΡΘΡΟ 5. 1. Το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, χορηγείται από το σύστημα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικυρώνεται από τους προϊσταμένους των Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), κατόπιν ελέγχου των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών διαρκεί έως τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.  2. Η αίτηση για τη λήψη των ανωτέρω πιστοποιητικών, υποβάλλεται στην υπηρεσία της παρ. 1 από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του και συνοδεύεται από την μη θεωρημένη βεβαίωση και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 3. Επισημαίνεται ότι, ο έλεγχος της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα: ….(γ) στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του προηγούμενου έτους (εκτός της περίπτωσης που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει για πρώτη φορά δήλωση ΟΣΔΕ το τρέχον έτος), από την Βάση Δεδομένων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) καθώς και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.
 

Τα δικά μου συμπεράσματα από τα ανωτέρω είναι :

(1) Η Κυβέρνηση, με την ανωτέρω τροπολογία, θέλει να εντάξει ( σωστά κατά την άποψή μου )  στους δικαιούχους της έκπτωσης φόρου και τους : 
α) τους συνταξιούχους  τους ΟΓΑ και
β)
τους ( μικρο) αγρότες που εργάζονται και ως εργάτες γης (με εργόσημο ), ή σε συσκευαστήρια ή  συνεταιρισμούς.

(2) Η Φορολογική Διοίκηση σε συνεργασία με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου, να ξεκαθαρίσει :
α)
Τι θα γίνει με τον Κωδικό 037-038. Θα μπορεί να «τσεκάρετε » από τον φορολογούμενο και με βάση ποιο δικαιολογητικό ; Θα επικαιροποιούνται άμεσα τα δεδομένα χαρακτηρισμού του « κατ΄επάγγελμα αγρότη » ;  
β)
Θα είναι άλλα τα κριτήρια της προϋπόθεσης  «3) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του», για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλα για την Φορολογία Εισοδήματος ;  , κ.λπ.
γ)
Τα δεδομένα ποιου έτους θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη (του προηγούμενου ή του τρέχοντος ( δηλαδή να γίνει αρχική εκκαθάριση, έπειτα να ληφθεί βεβαίωση περί του « κατ΄επάγγελμα αγρότη » και τέλος « τροποποιητική δήλωση» ) 
δ)
Πως θα εφαρμόζεται η προϋπόθεση : « 4) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ».

(3) Μάλλον θα χρειαστεί και άλλη υπομονή για όσους θέλουν να πετύχουν ( εφόσον φυσικά δικαιούται, με τα νέα δεδομένα ) την «έκπτωση φόρου»  ή να προχωρήσουν στην υποβολή των δηλώσεων με βάση τα έως τώρα δεδομένα του taxis και μετά να μπουν στην διαδικασία της τροποποιητικής δήλωσης. Έμεινε λιγότερο από μήνας από την επίσημη λήξη των φορολογικών δηλώσεων.

Ελπίζω ( αν και δείχνει πιθανό ) να μην έχουμε το «μπέρδεμα» , που είχαμε με την αλλαγή κριτηρίων  για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

 

 

Φ.Π.Α Εκκαθάρισης

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθ. 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 5, αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων, για τις οποίες η εκκαθάριση δεν εκδίδεται μηνιαία κατ’ εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.»

[Περιπτώσεις που η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μηνός]

Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων (εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου που αναλογεί στο ποσό που τους καταβάλλουν οι παραγγελιοδόχοι από την πώληση των αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τους καθώς ο ΦΠΑ που αναλογεί στην τελική αξία της πώλησης των αγαθών αποδίδεται από τους παραγγελιοδόχους αυτούς. Η διάταξη αυτή αφορά στις περιπτώσεις που η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μηνός και εξυπηρετεί, αφενός τη φορολογική συμμόρφωση των αγροτών, αφετέρου διασφαλίζει τα δημόσια έσοδα από την άποψη ότι ο παραγγελιοδόχος καταβάλλει το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων που διενεργεί κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός (έκδοση του φορολογικού στοιχείου της πώλησης), παρόλο που τα έσοδα που προκύπτουν από τις εν λόγω πωλήσεις εκκαθαρίζονται πέραν του μηνός.

[ Περιπτώσεις που η εκκαθάριση εκδίδεται μηνιαίως ]

Στις περιπτώσεις παραγγελιοδοχικών πωλήσεων αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων, για τις οποίες η εκκαθάριση εκδίδεται μηνιαία, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος καθίστανται οι ίδιοι υπόχρεοι προς καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί στις παραδόσεις των προϊόντων παραγωγής τους μέσω παραγγελιοδόχων, όπως ισχύει γενικά στις λοιπές περιπτώσεις παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, για το λόγο ότι από την εφαρμογή της τροποποιηθείσας διάταξης προέκυπτε για τους αγρότες διαρκής συσσώρευση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ εισροών, λόγω της μη είσπραξης ΦΠΑ εκροών, για τους παραγγελιοδόχους η ευθύνη της απόδοσης σημαντικών ποσών ΦΠΑ εκροών με επίπτωση στην ταμειακή ρευστότητα των επιχειρήσεών τους και για τη Φορολογική Διοίκηση αυξημένο διοικητικό κόστος ως προς τη διενέργεια των απαιτούμενων φορολογικών ελέγχων.

 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Φ.Π.Α στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών Φ.Π.

Η Υφυπουργός ανέφερε: “Ξαναλέω πάλι, δεν υπάρχει κανένα θέμα επιβάρυνσης των αγροτών. Είναι αίτημα των αγροτών, τον συμψηφίζουν. Καθυστερούν πάρα πολύ οι άνθρωποι για να πάρουν την επιστροφή τους πίσω, γι’ αυτό το λόγο και το έχουνε ζητήσει. Το ΦΠΑ με την εκκαθάριση θα τους το πληρώνει ο έμπορος ή ο συνεταιρισμός και από κει και πέρα κάθε μήνα που εκδίδεται η εκκαθάριση και κάθε τρίμηνο που θα κάνουν το ΦΠΑ θα μπορούν να συμψηφίζουν τον ΦΠΑ με τον ΦΠΑ των εξόδων και να αποδίδουν το υπόλοιπο στο δημόσιο.”

 

 

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάιος 2017)

[ ΕΠΙΛΟΓΗ ]

8. Τα γεωργικά εισοδήματα συμπληρώνονται και στο Ε3;
Από το φορολογικό έτος 2014 και μετά, κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για όσους δηλώσουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Πίνακας ΣΤ), ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων των Ε.Λ.Π. και την ένταξή τους ή όχι στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α . Διευκρινίζεται ότι οι κωδ. 595-596 του εντύπου Ε3, συμπληρώνονται για τις αγροτικές επιχειρήσεις τις υπαγόμενες στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. (αρθρο 41 του ν. 2859/2000 – Α’ 248). Όσοι δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό καθεστώς, ούτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., θα μπορούν να δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον συμπληρώνουν στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 τον κωδικό 598 (αφανές καθεστώς αγροτών).

9. Που δηλώνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις στο έντυπο Ε3;
Κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε’, κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Οι τρείς περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους, δηλαδή η βασική ενίσχυση (κ. 901) και οι πράσινες συν συνδεδεμένες (κ.902+903) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ’ κωδικός 644). Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις, ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κ. 907, 910 και 913), καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κ.908, 911 και 914) δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι αγροτικές αποζημιώσεις αναγράφονται στον κωδ. 909 (δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους). 

10. Οι αγροτικές επιδοτήσεις καλύπτουν τεκμήρια;
Οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων (λοιπές περιπτώσεις επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κωδ. 908, 911 και 914), καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες, δηλαδή, μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ’ εφαρμογή της αριθ.
ΠΟΛ.1116/10.6.2015 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. Γι’ αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά, αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδ. 907, 910 και 913). Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδ. 912), αν και δεν προσμετρείται στον προσδιορισμό του κέρδους, αντιμετωπίζεται φορολογικά, όπως, οι εισοδηματικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκμήρια.]

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΣ
10α.
Τι υποχρεώσεις έχουν οι αγρότες, ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν στις λαϊκές αγορές;
Οι αγρότες που πωλούν αγαθά σε λαϊκές αγορές εκδίδουν υποχρεωτικά αποδείξεις με τη χρήση Φ.Η.Μ. (αριθ.
ΠΟΛ.1002/31.12.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων), εκτός από την περίπτωση που τυχόν απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2859/2000, οπότε απαλλάσσονται από την ενημέρωση των βιβλίων τους και από τη χρήση Φ.Η.Μ. 

 


ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
26.  …. Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4410/2016 (Α’ 141), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2017, αντικαθίσταται το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.
2859/2000). Εν συντομία, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών είναι οι ακόλουθες:
….. Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς πραγματοποιείται είτε από την έναρξη του φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, κατά τα ανωτέρω, ή κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, οι αγρότες υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτό για μια τριετία….. Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 και πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις ή και παροχές προς άλλους υποκειμένους στο φόρο, πριν από την υποβολή της δήλωσης- αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους…..

 Συνεταιρισμοί : Υπενθύμιση

«4. Η γενική συνέλευση συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το διοικητικό συμβούλιο με πρόσκληση στην οποία περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μία (1) φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του ΑΣ μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. ….» (άρθρο 12, του Ν. 4384/2016)

Λοιπά Αγροτικά

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4332/48587/ 2017. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239)

Ανακοίνωση Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σχετικά με την έκδοση Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

 

Β. Αποστόλου: «Δεν θα αφήσουμε να ξεπουληθεί η υποθηκευμένη, λόγω παλαιών δανείων, αγροτική περιουσία συνεταιρισμών και ιδιωτών»

 

 

⥢⥤

 

5.  Αποφάσεις που ενδιαφέρουν

Πως θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση – 31-05-2017 – Αριθμ. 41756 οικ./ 2017
Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών («ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»). Ο συμβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ όπου έχει αναρτηθεί η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την αναγγελία μπορούν να προσαρτώνται φωτογραφίες του αντικειμένου που εκπλειστηριάζεται και κάθε σχετικό έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του συμβολαιογράφου…………

 

Εγκρίθηκε από το Ε.Κ. η οδηγία για τον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. στα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books)

ΣτΕ 1024/2017. Αναβίωση παραγραφής αξίωσης επιστροφής φόρου

 

ΔΕΕ – Yποθέσεις C‑53/13 και C‑80/13, Ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών — Επιχείρηση προσωρινής απασχολήσεως προσωπικού — Απόσπαση εργαζομένων από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος — κ.λπ

 

ΣτΕ 1215/2017. Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία. Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.  

(Upd) Οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τις τιμές ζωνών. Σε ποιες περιοχές και ποιες τιμές ζωνών ακυρώνονται. Προσδιορισμός αντικειμενικών αξιών ακινήτων

 

ΣτΕ 1091/2017. Παραγραφή προστίμων Κ.Β.Σ. – Δεν εμποδίζεται η φορολογική αρχή, έχοντας διενεργήσει στο παρελθόν έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία για ορισμένη χρήση , να διενεργήσει επαναληπτικό έλεγχο  .

 

ΠΟΛ.1078/2017. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων

Τέλος δείτε :

Εβδομαδιαία επισκόπηση νομολογίας ΣτΕ . Επιμέλεια : Νένα Π. Διονυσοπούλου , Δικηγόρος

 

⥢⥤

 

6.  Εργατικά – Ασφαλιστικά.

Αριθ. πρωτ.: Φ.10043/ 19893/ 606/ 2017. Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης

30-05-2017 – Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. Δ13/22702/ 966/ 2017. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

Α. Πετρόπουλος: Σε ένα μήνα η απόφαση για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φ.Κ.Α.

Ενιαίος Φορέας Απονομής Προνοιακών Επιδομάτων ο νέος Ο.Γ.Α.

Ε. Αχτσιόγλου: Τι ανέφερε για την αύξηση στις εισφορές – Έτοιμο το επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου για τον κλάδο του τουρισμού που θα υλοποιηθεί εντός του καλοκαιριού

Δικαιώματα ανέργων από την κατοχή δελτίου ανεργίας

Άρειος Πάγος 539/2017. Χρονικά όρια της ημερήσιας εργασίας. Ελλείψει ρητής συμφωνίας περί του αντιθέτου, ο χρόνος μετάβασης από το σπίτι του εργαζομένου προς την έδρα της επιχείρησης ή προς άλλες επιχειρήσεις στις οποίες βάση σύμβασης (συμφωνίας) πρέπει να μεταβαίνει για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ο αντίστοιχος χρόνος επιστροφής προς το σπίτι του, μετά το πέρας της τελευταίας υποχρέωσης της συγκεκριμένης ημέρας δεν συνιστά χρόνο εργασίας  .

 

 

⥢⥤

 

 

7.  Γνωμοδοτήσεις Σ.ΛΟ.Τ – Δ.Π.Χ.Α  .

 

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 322 ΕΞ 21.2.2017. Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων

Συνεπώς, δεν γεννάται υποχρέωση ενημέρωσης ή τήρησης ιδιαίτερου αρχείου για τα διακινούμενα αγαθά κατά ποσότητα ή και αξία (βιβλίο αποθήκης). Φυσικά, κάθε οντότητα δύναται (δεν υποχρεούται) να τηρεί ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο αρχείο ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων για διαχειριστικούς σκοπούς»…. Σε κάθε περίπτωση, πάντως η οντότητα είναι υποχρεωμένη να τεκμηριώνει την αξία των στοιχείων [ Σημ. εν προκειμένων «αποθέματα» ] των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων, ώστε να διευκολύνονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις…

 

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 314 ΕΞ 21.2.2017. Καταχώρηση εκπτώσεων στα βιβλία.

Οι εν λόγω εκπτώσεις αναγνωρίζονται σε μείωση των πωλήσεων, βάσει της αρχής του δουλευμένου και στα πλαίσια της αρχής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014, περί παρακολούθησης των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει της οικονομικής ουσίας των συναλλαγών ή γεγονότων.

 

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 357 ΕΞ 14.3.2017. Λογιστική αντιμετώπιση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π. του Ειδικού Τέλους του άρθρου 11 του Ν. 1069/1980 που υπολογίζεται στο 80% της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος και εισπράττεται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρεύσεως Αποχετεύσεως.

 

 

ΔΠΧΑ 17: Η καινούργια προσέγγιση

Μετά από είκοσι χρόνια ανάπτυξης, το ΣΔΛΠ (IASB) έχει δημοσιεύσει  το ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια». Το καινούργιο Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4 το οποίο δημοσιεύθηκε το 2004. Το ΔΠΧΑ 17 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021. Νωρίτερη εφαρμογή του Προτύπου επιτρέπεται (βάσει της εγχώριας νομοθεσίας).

 

⥢⥤

 

8.  Ομάδες Εργασίας.

 

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ 2017. Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Α (Α.Α.Δ.Ε., για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων


Συγκρότηση Επιτροπής στην ΕΛΤΕ για την κατάρτιση ελεγκτικών προτύπων για τις μικρές επιχειρήσεις


Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1084768 ΕΞ 2017.
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην ΑΑ.Α.Δ.Ε., για τη σύνταξη εγχειριδίου ελέγχου Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

 

⥢⥤

ΙΙ. Οδηγίες προς Ναυτιλομένους


1. Προθεσμίες – Φορολογικές υποχρεώσεις κ.λπ

 

Καταρχήν δείτε :  Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου 2017

 Επισημαίνουμε :

15 Ιουν 2017 Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης αγροτών έτους 2017 (παράταση)
30
Ιουν 2017 Υποβολή δηλώσεων – πόθεν έσχες – περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το 2015 (παράταση)
30
Ιουν 2017 Κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών
30
Ιουν 2017 Υποβολή βεβαιώσεων μερισμάτων που καταβλήθηκαν από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία
30
Ιουν 2017 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (εκτός φ.π. που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία)
30
Ιουν 2017 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.

 

Και άλλες προθεσμίες :

Παρατείνεται έως τις 20-7-2017,  η προθεσμία καταχώρησης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγων των έντονων καιρικών φαινομένων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας και στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

 

⥢⥤

 

2. Άρθρα, Εγχειρίδια και Επισημάνσεις

 

Άρθρα. Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών (Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς )

Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση […]».

 

 

Υπενθύμιση: Πως πρέπει να γίνεται η καταβολή της μισθοδοσίας από 1.6.2017 και μετά

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους, ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 22528/430/18.5.2017 από 1.6.2017 και εφεξής, καθιερώνεται η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011.
 Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε επίσης, ότι εν λόγω δαπάνες μηνών Ιανουαρίου 2017 και επομένων, δεν εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (περ. ιδ’
άρθρο 23 ν. 4172/2013).

 

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)

Άρθρα. Φορολογικός έλεγχος σε χρηματιστηριακές συναλλαγές, του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Φίλιππου Ζήρα (δικηγόρος της Artion A.E.)

 

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι… ( τμήμα Tax and Outsourcing της Grant Thornton  )

Φορολογία παροχών σε είδος: Οι παροχές σε είδος συνολικής αξίας άνω των 300 Ευρώ/έτος φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Αυτές συμπεριλαμβάνουν την παραχώρηση οχήματος ή κατοικίας, τη λήψη δανείου με ευνοϊκούς όρους, τα stock options (δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών) κ.λπ. Απαλλάσσονται α) Οι διατακτικές σίτισης έως 6 Ευρώ/ημέρα, β) Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, γ) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για ασφάλεια ζωής ή υγείας ή ανικανότητας μέχρι 1.500 Ευρώ ανά εργαζόμενο και ανά έτος, δ) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους και ε) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη….

 

 

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάιος 2017)

[ ΕΠΙΛΟΓΗ ]

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
9. Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις των προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως προς την τήρηση λογιστικών αρχείων;
Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, όπως οι αθλητικοί και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 4308/2014, μόνο εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οπότε και εντάσσονται στις οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 αυτού και επομένως σε τήρηση βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου αυτού (κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ). Στην περίπτωση που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και συνεπώς δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία.
Κριτήριο εφαρμογής των διατάξεων του ν.
4308/2014 αποτελεί για τα πρόσωπα αυτά η απόκτηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι η υπαγωγή ή μη των συναλλαγών των εν λόγω προσώπων στο Φ.Π.Α.
23. Μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης με τη χρήση Φ.Η.Μ.;
Με τις διατάξεις του άρθρου 2.9.4 της αριθ
ΠΟΛ.1220/13.12.2012, ως προς τις προβλεπόμενες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Φ.Η.Μ., ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται σε φορολογική απόδειξη εσόδου η διενέργεια και καταγραφή συναλλαγής (π.χ. πώληση) είδους, με μηδενική ή αρνητική αξία. Συνεπώς, δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστωτικού στοιχείου λιανικής πώλησης με τη χρήση Φ.Η.Μ.
24. Πότε εκδίδεται ειδικό ακυρωτικό στοιχείο;
Εκδίδεται στην περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση του παραστατικού πώλησης, δηλαδή δεν έχει παραδοθεί αυτό στον αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση που έχει γίνει χρήση του παραστατικού πώλησης, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο.
26. Υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες ;
Τα φορολογικά στοιχεία λιανικής πώλησης συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.
3842/2010 (Α’ 58), όπως ισχύει, αποκλειομένης της δυνατότητας εξόφλησής τους με μετρητά (παρ.2 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 – Α’ 240).
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
4. Διακανονισμός των εκπτώσεων
α)
Οι ετήσιοι διακανονισμοί των εκπτώσεων διενεργούνται πλέον με τη δήλωση Φ.Π.Α. …γ) Για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 19.8.2015 και εφεξής:
αα) Εφόσον η λήξη της διαχειριστικής περιόδου συμπίπτει με λήξη φορολογικής περιόδου (π.χ. 31.12.2015), οι διακανονισμοί των εκπτώσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου διενεργούνται με την καταχώρηση των αντίστοιχων ποσών προς έκπτωση ή καταβολή στη δήλωση Φ.Π.Α. που αφορά στον τρίτο μήνα (για τους τηρούντες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) και στο πρώτο τρίμηνο (για τους τηρούντες απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή για τους μη υποχρέους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία), της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, ββ) Εφόσον η λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν συμπίπτει με λήξη φορολογικής περιόδου, όπως π.χ. στην περίπτωση παύσης εργασιών, οι διακανονισμοί των εκπτώσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου διενεργούνται με την καταχώρηση των αντίστοιχων ποσών προς έκπτωση ή καταβολή σε έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλεται εμπρόθεσμα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. (βλ σχετ. αριθ.
ΠΟΛ.1205/15.9.2015 )
13. Σε ποιες περιπτώσεις (γεωγραφικές περιοχές) ισχύουν οι μειωμένοι, κατά 30%, συντελεστές Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.
4446/2016 (Α’ 240), παραμένουν στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. μέχρι την 31/12/2017, τα νησιά των νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου (πλην της Ρόδου και της Καρπάθου) και οι εφαρμοζόμενοι συντελεστές μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) και διαμορφώνονται σε 4%, 9% και 17%. Οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. δεν εφαρμόζονται στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και στα μεταφορικά μέσα.
33. Αντιμετώπιση χορηγιών.
Καταβολή ποσών ως χορηγία υπάγεται στον Φ.Π.Α. στην περίπτωση που ο λήπτης των ποσών αυτών διαφημίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον χορηγό.
34. Εκπτώσεις λόγω τζίρου.
Οι εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών λαμβάνονται υπόψη και μειώνουν τη φορολογητέα αξία, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους (βλ. σχετ. και εγκύκλιο
ΠΟΛ.1087/19.4.2011).
37. Χρόνος παραγραφής
Για τις φορολογικές περιόδους που έληξαν έως 31/12/2013, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κώδικα Φ.Π.Α, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά από τρία (3) έτη από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά στη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης αυτού. Για πιστωτικό υπόλοιπο που δημιουργήθηκε μετά από την 01/01/2014 η παραγραφή είναι πενταετής σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42 του ΚΦΔ.
38. Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39 του Κώδικα Φ.Π.Α.).
γ) Τι νοούνται ως ακαθάριστα έσοδα για την υπαγωγή στο ειδικό αυτό καθεστώς.
Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται τα συνολικά έσοδα τα οποία πραγματοποιούν οι υποκείμενοι εντός της διαχειριστικής περιόδου από το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (δηλώνονται στο έντυπο Ε3 της δήλωσης εισοδήματος).

 


Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
5. Συμβάσεις Χρησιδανείου
Από τη διάταξη του άρθρου 810 ΑΚ προκύπτει ότι το χρησιδάνειο καταρτίζεται με σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του χρησάμενου, η οποία δεν υπόκειται σε κανένα τύπο και μπορεί να συνάγεται και σιωπηρώς από πράξεις των συμβαλλομένων και με την οποία ο πρώτος παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα τη χρήση πράγματος στον δεύτερο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να το επιστρέψει μετά τη λήξη αυτής. Υπολογισμός Χαρτοσήμου, 3.6% (ή 2.4%) Χ αξία αγαθού Χ (έτη δανείου / 20, με max 8/10) – {παρ. 5, αρθ. 15 του ν.δ. 118/1973- Α’ 202}. Η σύμβαση χρησιδανείου χαρτοσημαίνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη σύνταξή της.
6. Εισφορές εταίρων Αστικής μη-κερδοσκοπικής Εταιρείας
Εισφορές εταίρων μη-κερδοσκοπικής εταιρείας του Αστικού Κώδικα, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου 3.6%, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (αρ. 13.3 του ΚΝΤΧ).
7. Πληρωμή συνδρομών
Οι αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών υπόκεινται σε αναλογικό τέλος 1.2% (παρ. 2 του αρθ. 30 του ν.δ. 60/1946 – Α’ 257).
9. Χρόνος υποβολής δήλωσης και απόδοσης τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών
Τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως τη λήξη του πρώτου δεκαπενθημέρου που έπεται της λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.
4308/2014 (Α’ 251) (και της τυχόν χορηγηθείσας παρατάσεως αυτής), ανεξάρτητα από το εάν ο υπόχρεος εξαντλήσει ή όχι την προθεσμία αυτή για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου (σχετ. ΠΟΛ.1035/2017 – ΑΔΑ: 7Σ4ΦΗ – ΠΙΓ).
Παράδειγμα: Ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με φορολογικό έτος που λήγει την 31/12/2016, ολοκληρώνει την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οποτεδήποτε μέχρι την 30/06/2017. Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης απόδοσης των τελών χαρτοσήμου στην περίπτωση αυτή θα είναι το αργότερο μέχρι την 15/07/2017.
10. Τέλη χαρτοσήμου στις προκαταβολές μισθών εργαζομένων
Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών που συμψηφίζονται εφάπαξ και μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό των υπαλλήλων, δεν θεωρείται ότι υφίσταται δανειακή σχέση μεταξύ του εργοδότη και των υπαλλήλων. Στην περίπτωση, ωστόσο, όπου προκαταβολές μισθών εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές των υπαλλήλων, υφίσταται δανειακή σχέση κατά την έννοια του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% ή 2% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), κατά τις διακρίσεις των άρθρων 13§1.α και 15§1.α. του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

 


ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;
α)
Με τη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν.
4174/2013 (Α’ 170) ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) και κατ’ εξαίρεση τα δύο (2) έτη. β) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους ή τουλάχιστον μία δόση αυτών. γ) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που δύνανται να καταβάλλονται έως και την 30.6.2017, οι βεβαιωμένες έως την 31.12.2012 στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία οφειλές.
2. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;
α)
Ναι, για την περίπτωση της ρύθμισης του άρθρου 51 του ν.
4305/2014 (Α’ 237), εφόσον η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης μπορεί εντός δύο (2) μηνών από την απώλειά της να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση μαζί με τα στοιχεία που θεμελιώνουν τη συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας. β) Όχι, εάν απωλεσθούν οι ρυθμίσεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 και των υποπαραγράφων Α1 & Α2 της παραγράφου Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, δεν μπορεί να υπαχθεί κάποιος εκ νέου σε ρύθμιση με τις ίδιες διατάξεις και για τις ίδιες οφειλές.
16. Ρυθμίζονται οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση;  Ναι, με εξαίρεση τη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν.
4174/2013.

 

 

Εταιρική φοροαποφυγή: Οδηγία σχετικά με τις «υβριδικές αναντιστοιχίες»

Στις 29 Μαΐου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία με σκοπό να εμποδίσει τους ομίλους επιχειρήσεων από το να εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας για να μειώσουν τις συνολικές φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τους έως την 1η Ιανουαρίου 2020. …….

 

Ολοκληρώθηκε το πρώτο έργο κωδικοποίησης της τουριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα – Επίσημη παρουσίαση από την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά

 

 

⥢⥤

 

ΙΙΙ. Οικονομία – Κοινωνία – Πολιτική

 

1. Ενδιαφέρουν

Προώθηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ε.Ε.Τ.: «Νέες online διατραπεζικές πληρωμές – Τα χρήματα μεταφέρονται [ Σημ. : αν υπάρχουν ]  πλέον αμέσως»

ΙΝ.ΕΜ.Υ.-Ε.Σ.Ε.Ε.: Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο – Εξελίξεις στην Οικονομία και στο Εμπόριο

ΙΟΒΕ: Επιδείνωση οικονομικού κλίματος σε Ε.Ε. και Ευρωζώνη, μετά την αξιοσημείωτη βελτίωση του προηγούμενου μήνα

Κατά μία θέση υποχώρησε η Ελλάδα στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας

Μείωση κατά 139 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Απρίλιο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα

Αριθ. πρωτ.: 4540/ 2017. Παράνομος στοιχηματισμός και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια.

Αίτημα Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για παράταση της προθεσμίας άσκησης αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών

 

Ο συνάδελφος Λογιστής και Φίλος, Αγωνιστής και Φιλόσοφος  Κώστας Σταυρουλάκης  ( εκ Χανίων ), που  αποδεικνύει ότι οι Λογιστές, δεν είναι μόνο  « Λογιστές », στην καθιερωμένη εβδομαδιαία «ανάλυση» της ζωής .  

«Θωμάς ο εύφλεκτος»

 

⥢⥤

 

2. Τα Νέα και οι Θέσεις των Συλλόγων και των Οργανώσεων. 

 

Ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων των εκλογών της 14ης Μαΐου 2017 για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος της Δυτικής Κρήτης [ Επαναληπτικές εκλογές]

Επιστολή Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. για μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2017-2018

….. ζητάμε να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την ως άνω δράση, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην αποκλειστούν αδίκως και να έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους εγκαίρως.  

  «Θεσμός έγιναν τα Φορολογικά Πανοράματα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.»

 

⥢⥤

 

 

3. Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής .

 

[ Πίνακας της Ιωάννας Γ. Καλλιμάνη ]


« Ήρωες:
«Το ότι ζούμε μας καθιστά όλους μικρούς ήρωες. Ο καθένας στον χώρο και στον χρόνο του και ανάλογα με τις δυνατότητές του κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Όμως, η έννοια του ήρωα είναι συνυφασμένη με κείνη της ήττας. Συχνά, πρέπει να ηττηθεί κάποιος για να φανεί το μεγαλείο του, η ηρωική του διάσταση».

Νέα Γενιά: «Πρέπει να στηριζόμαστε στους νέους. Η νέα γενιά, εξ ορισμού, έχει υποχρέωση να αντιμετωπίζει τα πράγματα και ναι, να τα αλλάζει. Λέμε συχνά ότι παραδίδουμε στους νέους έναν κατεστραμμένο κόσμο, αλλά μήπως και εμείς στα μέσα του περασμένου αιώνα τι βρήκαμε; Δεν είχαμε να φάμε, τρώγαμε ψωμί με αλάτι, αλλά πολεμήσαμε. Πρέπει να πολεμήσουν και οι σημερινοί νέοι για τη ζωή που θέλουν να έχουν. Ας δουν το κινέζικο ιδεόγραμμα της κρίσης, το οποίο σημαίνει ταυτόχρονα και ευκαιρία. Να κάνουν αυτή την κρίση μια μεγάλη ευκαιρία».

Παιδεία: «Πέρα από την εγκύκλια παιδεία, πιο σημαντική είναι η ευρύτερη καλλιέργεια και κουλτούρα κάθε ανθρώπου. Τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά δεν σου εξασφαλίζουν ότι έχεις παιδεία. Η παιδεία ξεκινά μέσα από την οικογένεια, από τα ‘μαθήματα’ που θα πάρει το παιδί πρακτικά, δια της μίμησης και του παραδείγματος, από τη μητέρα του και τον πατέρα του, και μετά έρχεται το σχολείο. Αυτά που υποφέρει σήμερα η Ελλάδα είναι αποτέλεσμα ελλειμματικής παιδείας, σε όλα τα επίπεδα».

Ρίσκο: «Στη ζωή πάντα πίστευα πως για να πετύχει κάποιος πρέπει να έχει αίσθηση του ρίσκου, λαγνεία για τη ζωή και άγρια φαντασία. Αρα, το ρίσκο για μένα είναι συνυφασμένο με τις επιλογές μου. Όπως έχει πει και ο Καμί, μου αρέσουν οι άνθρωποι που ρισκάρουν και που πάνε μέχρι την άκρη του γκρεμού, αλλά ταυτόχρονα έχουν και τη σοφία να κάνουν πίσω, όταν πρέπει».

Ραγιαδισμός: «Αυτή η χαρακτηριστική ιδιότητα του νεοέλληνα, της ‘τζάμπα μαγκιάς’, υποθάλπει ένα είδος ραγιαδισμού. Επειδή ξέρει ότι είναι εγκλωβισμένος, νομίζει ότι με τέτοιου είδους ξεσπάσματα αποκτά υπόσταση. Όμως, όπως έχει πει και ο Σεφέρης, ‘είμαστε πολύ για το τίποτα και λίγο για το κάτι’. ….».

Τρέλα: «Πιστεύω πως οι ‘τρελοί’ πάνε αυτόν τον κόσμο μπροστά. Ο Αρχιμήδης, ο Ντα Βίντσι, ο Μότσαρτ είναι ιδιοφυείς τρελοί που άλλαξαν τον ρουν της επιστήμης και της τέχνης».

Τύχη/ Τίποτα: «Το σύμπαν δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια τυχαία διακύμανση του τίποτα. Εδώ, ενώνεται η κβαντική φυσική και κοσμολογία με την υπαρξιακή φιλοσοφία».

Υπονόμευση: «Είναι πραγματικά απίστευτο πως κάποιοι άνθρωποι, αντί να ζουν και να απολαμβάνουν τη ζωή τους, ζουν μισανθρωπικά και τοξικά υπονομεύοντας τον διπλανό τους. Βρε, ζήστε τη ζωή σας και αφήστε τους άλλους να κάνουν ό,τι νομίζουν. Και αν κάνουν κάτι καλό, μιμηθείτε το, προχωρήστε το, εξελίξτε το».

Ψάχνω: «Ψάχνω να καταλάβω τον κόσμο. Όπως έχει πει και ο Αϊνστάιν, η φυσική είναι ένα ραφινάρισμα της καθημερινής σκέψης. Το ρήμα ‘ψάχνω’ είναι το raison d’être του ερευνητή, με παραφυάδες του την οξυδέρκεια και τη φαντασία, ώστε να μένει η ουσία, ο πυρήνας της έρευνας»…………….»

[ Συνέντευξη  «Από το Α έως το Ω: Δημήτρης Νανόπουλος » (  Διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών)  , ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΛΑΤΣΟΥ . Πηγή : http://www.kathimerini.gr/dhmhtrhs-nanopoylos ]

 

 

 

Διαβάστε τη συνέντευξη, ακούγοντας πέντε αγαπημένα μουσικά κομμάτια του Δημήτρη Νανόπουλου:

« Piano concerto n. No. 21 in C major», Wolfgang Amadeus Mozart
«Bolero», Maurice Ravel
«As Time Goes By», «Casablanca» soundtrack
«The Windmills Of Your Mind», Michel Legrand, «The Thomas Crown Affair» soundtrack
«Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», Στράτος Διονυσίου

 

 

Ερμηνευτικές του «Πίνακα Ω»

    10 συμβουλές από τον Τ. Μπουκόφσκι για μια καλή ζωή 

      12 σκληρές οδηγίες για να αλλάξεις τον εαυτό σου

      20 οδηγίες για καλύτερη ζωή

      Τα 12 είδη του έρωτα και η κρίση που κουβαλάμε μέσα μας, από τον Ματθαίο Γιωσαφάτ 

       15 Things That Emotionally Strong People Don’t Do

 

 

⥢⥤

 

 

Καλή Δύναμη και Καλή  Συνέχεια.

 

 

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35272