Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση στην τακτοποίηση αυθαιρέτων

 

Σύμφωνα με την απόφαση :

Άρθρο 1
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για ένα (1) μήνα από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8-6-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα έξι (46) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.
 

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (4.5.2017)

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34831