Όπως γνωρίζουμε η περίοδος των τελευταίων τριών μηνών —και όχι μόνο— ήταν αρκετά επιβαρυμένη από πλευράς φόρτου εργασίας για όλους τους συναδέλφους. Μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα νόμων, πολυνομοσχεδίων, αποφάσεων και εγκυκλίων είχαν δημοσιευθεί εκτός των άλλων και αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα, επισημάνσεις, κ.λπ. τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν μελετήσει οι συνάδελφοι. Η ομάδα του κόμβου σταχυολόγησε τα σημαντικότερα εξ αυτών έτσι ώστε να τα μελετήσουν οι συνάδελφοι εφόσον επιθυμούν.

POS

Η εγκατάσταση μηχανήματος POS δεν είναι μονόδρομος

Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται

Πινακίδια POS

 

Οικονομικές καταστάσεις Γ.Ε.ΜΗ.

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016 – Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016

 

Πρόστιμα παρακρατούμενων φόρων

Πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων – Λύση για εκατοντάδες συναδέλφους

 

Φ.Π.Α.

■  Τα αγαθά που επιστρέφουν στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. από 1.7.2017

■  Φ.Π.Α. ανεξόφλητων τιμολογίων – Πρέπει οι επιχειρήσεις να προχρηματοδοτούν το κράτος στις περιπτώσεις που δεν εισπράττουν το Φ.Π.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο;

 

Ε.Λ.Π.

■  Χρόνος προσκόμισης του τιμολογίου στο Δημόσιο από τους ελ. επαγγελματίες

 

Εξόφληση μισθοδοσίας και δαπανών

Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών

Πως πρέπει να γίνεται η καταβολή της μισθοδοσίας από 1.6.2017 και μετά

Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες

 

Έκπτωση δαπανών

Ο χρόνος έκπτωσης δαπάνης από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας – Τι δεν θεωρείται ως συνεχιζόμενη υπηρεσία και οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται στην επόμενη χρήση

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα – Η στρέβλωση της μη έκπτωσης των ορισμένων εισφορών
 

Θέματα αγροτών

Αποτελεί τεκμήριο η αγορά αγροτεμαχίου από αγρότη

Εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με αγροτικά εισοδήματα

Κριτήρια για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)

Αγρότες: Υποχρέωση ασφάλισης και τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016

Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων

Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 – Εντελώς δωρεάν

Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016

Πως θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2016 – Αναλυτικές οδηγίες

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και πληρωμής δόσεων φόρου φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.

Ο «αχρείαστος» «Πίνακας Κ» και η «περιπέτεια» της τοποθέτησης των «Λογιστικών αναμορφώσεων» στα φορολογικά έντυπα

Αναλυτικός εύχρηστος πίνακας (αρχείο) λογιστικών-φορολογικών διαφορών από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου).

Τα πάντα για τις αποδείξεις που «χτίζουν το αφορολόγητο»

Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας

Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την απόφαση ΠΟΛ.1094/2017 – Τι γίνεται με τις δόσεις

Σχετικά με την υποβολή του αρχείου για τα μερίσματα που καταβλήθηκαν από νομ. πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία

■  Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων έως 17.7.2017

Δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων

Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. – ΣΟΛ Α.Ε.

Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]

 

Εργατικά

Μερική απασχόληση – Προσωρινή πρόσθετη απασχόληση  – Προστασία εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

 

Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης – Εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης – Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας

Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης

Μέχρι 31/7 χωρίς κυρώσεις οι Α.Π.Δ. (1-5/2017) για τους έμμισθους δικηγόρους (Ε.Φ.Κ.Α. εγκύκλιος 28)

Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»

(Upd) Επισκόπηση σημαντικών εγκυκλίων – αποφάσεων για το ασφαλιστικό

Αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016

Η απόφαση του Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. για την παράταση της καταβολής εισφορών 2016 των νομικών, μηχανικών και υγειονομικών

Παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών αγροτών β’ εξαμήνου 2016

 

Οι μεταβολές του πολυνομοσχεδίου (ν.4472/2017)

Οι μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

Οι αλλαγές στον Κ.Φ.Δ., στα πρόστιμα για πλαστά εικονικά, και στους ελέγχους

Οι μεταβολές στις ηλεκτρονικές πληρωμές και στην διαβίβαση λογιστικών στοιχείων στην ΑΑΔΕ.

Οι αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και στον πτωχευτικό κώδικα με το νέο πολυνομοσχέδιο

Οι διατάξεις για, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή συντάξεων, ΣΣΕ, ομαδικές απολύσεις, συνδικαλιστικές άδειες και ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές

Ποια αγαθά επιστρέφουν στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. από 1.7.2017

Παρελθόν η μείωση φόρου για τις ιατρικές δαπάνες

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων για τη χρήση 2016 – Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016

Οι φορολογικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου (ν. 4472/2017) που ισχύουν από το 2017

 

Οι αλλαγές με το νόμο 4474/2016

Νέα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων και για τη μη ύπαρξη στοιχείων διακίνησης. Όλες οι τροποποιήσεις του ΚΦΔ

Χωρίς συμπληρωματικό φόρο ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου μέχρι το 2018

Απαλλαγή Α’ κατοικίας λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής και σε πολίτες κρατών-μελών των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Κατάργηση χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων για ακίνητα των οποίων οι άδειες ανέγερσης εκδόθηκαν μέχρι 31/12/1994

Αλλαγές στην υποβολή της ειδικής δήλωσης εισφοράς από ναυτιλιακές εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975

 

Ανασφάλιστα οχήματα

Αναστέλλεται η διαδικασία εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων μέχρι 14.7.2017 – Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος

Περιφέρεια Αττικής: Οδηγίες για τα ανασφάλιστα οχήματα

 

Λοιπά σημαντικά θέματα

Οι κατηγορίες υπόχρεων για τους οποίους αντί της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, επιβάλλεται πρόστιμο

Η νέα ιστοσελίδα notifybusiness για το καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας

Οι νέοι κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (τροφίμων – ποτών – μαζικής εστίασης κλπ)

Φορολογικά ζητήματα κατά τη μεταφορά της έδρας επιχειρήσεων από την Ελλάδα στην αλλοδαπή

 

Πλειστηριασμοί

Πως θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

 

Θέματα από αποφάσεις δικαστηρίων

Εικονικό ή ανακριβές συμβόλαιο πώλησης ακινήτου ως προς την αξία πώλησης επιφέρει τις κυρώσεις του εικονικού τιμολογίου

ΔΕΕ: Έκπτωση Φ.Π.Α. δαπανών επένδυσης με σκοπό τη μεταγενέστερη πραγματοποίηση φορολογητέων συναλλαγών από τον υποκείμενο στον φόρο

■  ΔΕΕ- Φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες – Επιπλέον φόροι επί των κερδών και αποφυγή διπλής φορολογίας

ΣτΕ: Υποβολή φορολογικής δήλωσης συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία

(Upd) Οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τις τιμές ζωνών. Σε ποιες περιοχές και ποιες τιμές ζωνών ακυρώνονται. Προσδιορισμός αντικειμενικών αξιών ακινήτων

ΔΕΕ – Δραστηριότητες «στενά συνδεόμενες» με την κύρια παροχή εκπαιδεύσεως και απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α.

■  ΣτΕ: Παραγωγικές οι δαπάνες για φιλοδωρήματα, εξόφληση ζημιών αυτοκινήτων, έξοδα κίνησης προσωπικού, έξοδα ποδοσφαιρικής ομάδας, αγορά δώρων και έξοδα δεξιώσεων, ψυχαγωγίας – Έννοια των εξόδων διαχείρισης

Παραγραφών… συνέχεια

ΣτΕ 1738/2017: Παραγραφή φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου – Οι συνολικές παρατάσεις παραγραφής που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα

 

 

 

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35739