Εισοδήματα συνολικού ύψους 75,157 δισ. ευρώ δήλωσαν στην εφορία το 2016 6.194.233 νοικοκυριά. Τελικώς όμως, φορολογήθηκαν για εισοδήματα 82,1 δισ. ευρώ λόγω των τεκμηρίων. Από τις 6.194.233 δηλώσεις, στις 2.574.084 εμφανίστηκαν και εισοδήματα της συζύγου. Τα 59,091 δισ. ευρώ δήλωσαν οι υπόχρεοι (αν και φορολογήθηκαν τελικώς για 64,656 δισ. ευρώ λόγω τεκμηρίων) και τα 16,066 δισ. ευρώ οι σύζυγοι (οι οποίοι και φορολογήθηκαν τελικώς για 17,443 δισ. ευρώ).