Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής
κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και την επιμήκυνση της διάρκειας
αποπληρωμής των εν λόγω οφειλών.

Η απόφαση αφορά στον τρόπο υπολογισμού και στη ρύθμιση οφειλών
δικαιούχων οικιστών του τ.ΟΕΚ και συγκεκριμένα στον τρόπο εξόφλησης
ληξιπρόθεσμων οφειλών και άληκτου κεφαλαίου, καθώς και την επιμήκυνση
της διάρκειας αποπληρωμής των οφειλών των δικαιούχων εργατικής κατοικίας
στους οικισμούς του τ.Ο.Ε.Κ. είτε πρόκειται για περιπτώσεις που
βρίσκονται σε στάδιο έκδοσης Οριστικών Παραχωρητηρίων είτε για
περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί Οριστικά Παραχωρητήρια και βρίσκεται σε
ισχύ ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής είτε για περιπτώσεις που έχουν
εκδοθεί Οριστικά Παραχωρητήρια, έχει λήξει ο χρόνος αποπληρωμής και
εκκρεμεί η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ.

Σκοπός
των ρυθμίσεων αποτελεί η διευκόλυνση των δικαιούχων όπως αυτοί
προσδιορίζονται παραπάνω, ώστε να αποκτήσουν Οριστικά Παραχωρητήρια,
που η έκδοση τους εκκρεμεί ή να αποπληρώσουν τυχόν χρονίζουσες και μη,
οφειλές τους, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό, τα αντίστοιχα έσοδα του
ΟΑΕΔ, που βαίνουν συνεχώς μειούμενα.

Δείτε την απόφαση 13097/661/13.4.2017 από το αρχείο του κόμβου

Περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34682 …