Αναρτήθηκαν στο ε-δαπυ τα σημειώματα του clawback του α΄ και β΄ εξαμήνου του 2016 (Εφαρμογές – ενημέρωση συναλλασσομένων).

Όσον αφορά την φορολογική μεταχείριση των ποσών αυτών ,σύμφωνα με την περυσινή απάντηση του υπουργείου οικονομικών ,θα πρέπει να εκδοθεί από τον πάροχο πιστωτικό τιμολόγιο.

Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να έχει ημερομηνία έκδοσης την τρέχουσα και να χρησιμοποιηθεί λογιστικά για την μείωση των εισοδημάτων για την χρήση την οποία αφορά (2016), εφόσον τα σημειώματα έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου για το θέμα

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35658