Με οριακά κέρδη έκλεισαν οι δείκτες μετά από συνεχείς εναλλαγές προσήμου.