Από τον Εμπορικό
Σύλλογο Αθηνών, ανακοινώνεται το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των
εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο των εορτών του Πάσχα 2017, ως
κάτωθι:

Ημέρα

Ημερομηνία

Ωράριο

Μ. Σάββατο

15.04.2017

09:00–15:00