Σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Θ.Θεοχάρη  στην βουλή απάντησε το Υπ.Οικονομικών μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο βουλευτής ρώτησε σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών τα εξής :

-Προτίθεται η ηγεσία του Υπουργείου να προβεί σε κάποιου άλλου είδους διευκόλυνση των οφειλετών προκειμένου αυτοί να μην τίθενται εκτός ρύθμισης με μεγάλη ευκολία; Υπάρχει σχεδιασμός για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ;

-Τι εισέπραξε το Δημόσιο από τις φορολογικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4321/2015 το 2016; Ποια η διαφορά των εισπράξεων σε σχέση με το 2015;
 
-Ποιο είναι το συνολικό ποσό οφειλών των ενεργών ρυθμίσεων τον Δεκέμβριο του 2016; Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015;


Η  απάντηση της ΑΑΔΕ 

Σας γνωρίζουμε ότι ως προς το ερώτημα 2 δεν έχει σχεδιασθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ. ως προς το άμεσο μέλλον.

Για τα ερωτήματα 3 και 4 οι απαντήσεις δίνονται σε μορφή πίνακα στους αντίστοιχους πίνακες 1 και 2. Επισημαίνεται ότι τα ποσά αναφέρονται στο κεφάλαιο των οφειλών.


Πίνακας 1.

Ερώτημα Περιγραφή Ετος 2015 Ετος 2016
3 Τι εισέπραξε το Δημόσιο από τις φορολογικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4321/2015 το 2016, Ποια η διαφορά των ειαπράξεων σε σχέση με το 2015. 1.021.448.275,08 ευρώ 728.621.355.72 ευρώ
  Διαφορά 292,826.919 ευρώ  

Πίνακας 2

Ερώτημα Περιγραφή Ετος 2015 Ετος 2016
4 Ποιο το συνολικό ποσό οφειλών των ενεργών ρυθμίσεων τον Δεκέμβριο του 2016. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015. Συμπεριλήφθησαν οι ρυθμίσεις των σχετικών Νόμων 4321/2015, 4305/2014. 4251/2013. 6.895.371.752,85 ευρώ 6,784.607.789,40 ευρώ
  Διαφορά 110.763.963 ευρώ  

Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από το κεντρικό παραγωγικό σύστημα Taxis όπως ενημερώνονται συντηρούνται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. .
 

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34807