Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  Νόμος 4475/2017 “Κύρωση της τροποποιημένης
Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις”Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην
προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου,
ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές
τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. 

—–

Οι συνδρομητές του κόμβου μπορούν από σήμερα να δουν και να
μελετήσουν τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός σε διατάξεις άλλων νόμων .

Αναλυτικά

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35383