Δήλωση της επιτρόπου κ. Thyssen σχετικά με την Παγκόσμια Εργατική Πρωτομαγιά

Βρυξέλλες, 1 Μαΐου 2017

Η Ευρώπη διαθέτει τα πιο προηγμένα συστήματα πρόνοιας παγκοσμίως. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο έχει καταδείξει την επιτυχία του. Αλλά δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Μας περιμένει πληθώρα ευκαιριών και προκλήσεων. Παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση και γήρανση του πληθυσμού; Είναι χρέος μας να ποδηγετήσουμε και να αξιοποιήσουμε εμείς τα φαινόμενα αυτά.

Η δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης, μιας Ευρώπης που προστατεύει και ενδυναμώνει τους εργαζομένους, όχι μόνο σήμερα αλλά και στον μελλοντικό κόσμο της εργασίας, αποτέλεσε προτεραιότητα της παρούσας Επιτροπής από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της. Όχι μόνο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και για λόγους οικονομικής ανάγκης: η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει με την κοινωνική πρόοδο.

Κατά την παρούσα θητεία της η Επιτροπή παρουσίασε σειρά προτάσεων για να προασπίσει και να ενισχύσει τα δικαιώματα και την προστασία των εργαζομένων: από την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, όπως είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, έως τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων και της υγείας και την παροχή βοήθειας προς τους νέους που αναζητούν εργασία, εργαστήκαμε ακάματα για να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης.

Στις 26 Απριλίου ανοίξαμε ένα νέο κεφάλαιο: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Περιλαμβάνει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα για πολίτες και εργαζομένους, τα οποία θα επιτρέψουν στις αγορές εργασίας και στα συστήματα πρόνοιας να λειτουργούν εύρυθμα και με δικαιοσύνη. Ο πυλώνας θα αποτελέσει πλαίσιο αναφοράς για τη χάραξη της μελλοντικής πολιτικής μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την προάσπιση και τη βελτίωση των δικαιωμάτων και της προστασίας των εργαζομένων, όπου αυτό απαιτείται. Προσδοκούμε ο πυλώνας να τύχει ευρείας πολιτικής αποδοχής και στήριξης σε υψηλό επίπεδο έως τα τέλη του έτους.

Τον πυλώνα συνοδεύουν ήδη τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση και τη συμπλήρωση των υφιστάμενων «κοινωνικών κανόνων της ΕΕ» στους εξής βασικούς τομείς: εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, ενημέρωση των εργαζομένων, πρόσβαση σε κοινωνική προστασία και χρόνος εργασίας. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Η υλοποίηση των αρχών και των δικαιωμάτων του πυλώνα αποτελεί διαρκές έργο, ενώ θα ακολουθήσουν περαιτέρω πρωτοβουλίες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η Παγκόσμια Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ευκαιρία να θυμηθούμε τους αγώνες που έδωσαν οι εργαζόμενοι τους τελευταίους δύο αιώνες, ώστε να φτάσουμε στα υψηλά κοινωνικά πρότυπα που απολαμβάνουμε σήμερα. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να κάνουμε πραγματικότητα τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και το σύνολο της κοινωνικής Ευρώπης για κάθε εργαζόμενο στην Ευρώπη σήμερα.

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34759