Η διαπραγμάτευση καθυστέρησε λόγω των εμμονικών πολιτικών που ήθελε να εφαρμόσει το ΔΝΤ, αναφέρει ο υφυπ. Εξωτερικών.