Πλέον αυξάνεται η σημασία της μη παρέκκλισης από τα συμφωνηθέντα γιατί οι αξιολογήσεις συνδέονται όχι μόνο με την ανάγκη να μην καθυστερήσει η υπεραξιολόγηση του 2018 αλλά και με την είσοδο στο QE.