Έγγραφη απάντηση έδωσε η ΑΑΔΕ στην βουλή στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, μετά από ερώτηση βουλευτή σχετικά με τις συνέπειες στον φόρο πλοίων από την αποδυνάμωση του ελληνικού νηολογίου.

Αναλυτικά η απάντηση :

“Το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των ποντοπόρων πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 στο ελληνικό νηολόγιο, το οποίο έχει αυξημένη τυπική ισχύ, αποτελεί ένα σταθερό και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο, δημιουργώντας έτσι το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης, που θέτει τις βάσεις για την προσέλκυση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο.

Περαιτέρω, τα φορολογικά έσοδα των πλοίων πρώτης κατηγορίας με ελληνική σημαία, εξαρτώνται από τους κόρους ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) των πλοίων και την ηλικία τους αλλά και από τον αριθμό τους, ο οποίος μεταβάλλεται συνεχώς και εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τις διεθνείς οικονομικές και εμπορικές συνθήκες και εξελίξεις.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ο μέσος όρος των εσόδων από τον φόρο χωρητικότητας των πλοίων πρώτης κατηγορίας με ελληνική σημαία των ετών 2015-2016, έχει αυξηθεί σε σχέση με το έτος 2014 κατά 35% περίπου.”

Περισσότερα… https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34736