Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Σκοπός

Η OneΤax ιδρύθηκε από επαγγελματίες με πολυετή πείρα στην φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη και στην συμβουλευτική επιχειρήσεων (business consulting), προερχόμενους από τον ευρύτερο οικονομικό τομέα.

Η ανάγκη για εξειδίκευση στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο οδήγησε στη δημιουργία της OneTax. Μιας εταιρείας, πρότυπου συνεργάτη για τη σύγχρονη επιχείρηση και τους ανθρώπους της.

Στην OneTax στοχεύουμε:

  • Στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, παρέχοντας βέλτιστες επιχειρηματικές λύσεις με άριστα αποτελέσματα.
  • Στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας των οικονομικών μεγεθών των πελατών μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση και την πρόσδοση πραγματικής αξίας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.
  • Στην δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος υπεροχής και ευημερίας των επιχειρήσεων και των ανθρώπων πίσω από αυτές.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές φοροτεχνικές-λογιστικές εταιρείες, η OneTax:

  • Ταυτίζει τους στόχους της με τους στόχους των συνεργατών της με στόχο την διαρκή δέσμευση για την ικανοποίησή τους.
  • Υιοθετεί μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της υποστηρίζοντάς τους σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών τους.
  • Στοχεύει και επιτυγχάνει άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα που οδηγούν στην μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη επιτυχία.
  • Λειτουργεί με επίκεντρο το επιχειρείν των συνεργατών της
  • Δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους συνεργάτες της, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.

Η OneΤax αποτελεί την απάντηση στην απαίτηση παροχής υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας, σε μια εποχή που η συνδυαστική εφαρμογή εξειδικευμένης γνώσης, αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις.

Η Εταιρία
Σκοπός
Άνθρωποι και Αξίες